Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โครงการฉีดวัคซีน Pfizerให้นักเรียน ในจังหวัดเพชรบุรี

….นายสมสันต์  ลือกำลัง  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมกับ  นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  และคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมการฉัดวัคซีน   “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” โครงการฉีดวัคซีน Pfizerให้นักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี  ณ โรงเรียนคงคาราม, โรงเรียนอรุณประดิษฐ, โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  5 ตุลาคม 2564