ข้อมูลผู้บริหาร

 

  นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 ช่องทางการติดต่อ มือถือ 081 915 1859 

นางเชาวนีย์  สายสุดใจ
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 ช่องทางการติดต่อ มือถือ 081 926 2574 หรือ 082 171 1191