ข้อมูลผู้บริหาร

นายสมสันต์ ลือกำลัง
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 ช่องทางการติดต่อ มือถือ 061-4212476

นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

 ช่องทางการติดต่อ มือถือ 095-7418591 , 081-1511516