ข้อมูลผู้บริหาร

นายสมสันต์ ลือกำลัง
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี