ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

24 มีนาคม 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566
2 มีนาคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
27 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผูกพันงบประมาณ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
23 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
7 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
1 ธันวาคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 ธันวาคม 2565 ประกาศยกเลิกเช่าเช่ารถยนต์ (รถตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
23 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
10 พฤศจิกายน 2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566
28 ตุลาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 มีนาคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ 2565
2 มีนาคม 2565 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565
2 มีนาคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565
15 มิถุนายน 2564 จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
6 สิงหาคม 2563 20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
6 สิงหาคม 2563 19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
6 สิงหาคม 2563 18 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
6 สิงหาคม 2563 17แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดพัสดุ