การขอดูคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ

ผู้สอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

สามารถดูคะแนนได้ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://103.205.161.147/web/Application.htm?mode=initLogin