ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเรื่อง รายชื่อ […]

1 2