การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ครั้งที่ 1/2564  เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แนงทางการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” และ “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

1 2