การเลือกสถานศึกษา ของผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเลือกสถานศึกษา ของผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการเลือกสถานศึกษา ของผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคาร ที่16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09.00 น.​ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ อาคาร3​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ โดยมีนายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ครั้งที่ 1/2564  เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แนงทางการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” และ “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

1 23 24 25 26 27 29