สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดย นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกิจกรรมตามแผนบูรณาการความร่วมมือดูแลรักษาพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565