ประกวดออกแบบโลโก้ “100 ปี ยุวกาชาดไทย”

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าประกวดออกแบบโลโก้ “100 ปี ยุวกาชาดไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท โดยส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โทร. 0 2628 6405 ในวันและเวลาราชการ

ต้นเรื่อง(สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน)

ดาวน์โหลดเอกสาร (ประกาศฯ ใบสมัคร Template)