Jobs Fair Phetchaburi 2023

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางยุพาภรณ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกิจกรรมออกบูทนิทรรศการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี การสาธิตงานอาชีพ ตาลเมืองเพชร..สูตรเด็ด..สร้างอาชีพ ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาทักษะอาชีพ โครงงานอาชีพ ป.4 ป.6    ที่โรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 พัฒนาขึ้น ในงาน “Jobs Fair Phetchaburi 2023ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี