TO BE NUMBER ONE

  • นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายกฤษธร  กรีดกราย นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  • นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายกฤษธร  กรีดกราย นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงระบบการบันทึก รวบรวมและรายงานข้อมูลของฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์ พอร์ต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี