วารสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุม เชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม  2565  นางยุพาภรณ์  จงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวเปรมทิพย์  สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) คณะครูโรงเรียนวัดหนองแกฯ นางสาวิตรี  ทัดพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนภัสนันต์ ฆังคัสสะ, นางสาวอรพินท์ น้อยคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 และคณะทำงานจัดทำหลักสูตรฯ ร่วมประชุม  เชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี